Στο ΩΡΛ ιατρείο μας, εξετάζονται παιδιά κάθε ηλικίας.  Συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και ΩΡΛ επεμβάσεις:

 • Έλεγχος ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
 • Έλεγχος αμυγδαλών
 • Έλεγχος αδενοειδών (κρεατάκια)
 • Καθαρισμός ωτών
 • Έέλεγχος ακοής και αντιμετώπιση κάθε είδους ωτίτιδας
 • Έλεγχος για βραχύ χαλινό γλώσσας και χείλους και αποκατάστασή του (χαλινεκτομή)

Επίσης μπορεί σε ένα παιδί να γίνει πλήρης ΩΡΛ εξέταση η οποία περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:

 • Έλεγχο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με ρινοσκόπηση
 • Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας
 • Έλεγχο των αμυγδαλών
 • Έλεγχο για βραχύ χαλινό γλώσσας και χείλους
 • Έλεγχο της κινητικότητας της γλώσσας
 • Έλεγχο για αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια)
 • Έλεγχο των αυτιών (ωτοσκόπηση) και καθαρισμός όταν απαιτείται
 • Έλεγχο της ακοής με ακουόγραμμα (στα μεγαλύτερα παιδάκια) και τυμπανόγραμμα
 • Ψηλάφηση του τραχήλου

Στα πλαίσια του ελέγχου της ακοής των νεογνών ή των βρεφών εφαρμόζονται οι ωτοακουστικές εκπομπές και τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους.

Για τα βαρήκοα παιδιά υπάρχει ειδική μέριμνα και παρακολούθηση από τον καθηγητή κ. Ανέστη Ψηφίδη. Το ιατρείο μας συνεργάζεται με έμπειρη ομάδα λογοθεραπευτών (λογοπεδικών) που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση των παιδιών.