Παθήσεις

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ


  Τι είναι τα ακουστικά προκλητά δυναμικά; 

  Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι ηλεκτρικές αποκρίσεις του συστήματος της ακοής σε ηχητικά ερεθίσματα. Η παραγωγή τους οφείλεται στις ηλεκτρικές ιδιότητες του εγκεφάλου. Η συντονισμένη διέγερση μεγάλου αριθμού νευρώνων του ακουστικού συστήματος, υπό την επίδραση του ερεθίσματος, προκαλεί την παραγωγή των ακουστικών προκλητών δυναμικών.
  Η χορήγηση ηχητικών ερεθισμάτων (κλίκς, απλοί τόνοι), με ειδικά ακουομετρικά ακουστικά που τοποθετούνται έξω ή μέσα στα αυτιά του εξεταζόμενου, στον οποίο έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί ειδικά ηλεκτρόδια επιφανείας σε ειδικές θέσεις του κρανίου, προκαλεί την παραγωγή των ακουστικών προκλητών δυναμικών.
  Η λήψη των αποκρίσεων του ακουστικού συστήματος επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού εξεταστικού πρωτοκόλλου που περιλαμβάνει το είδος και τις παραμέτρους του ηχητικού ερεθίσματος, ανάλογα με τη σκοπούμενη εξέταση. H καταγραφή της απόκρισης γίνεται μετά από επεξεργασία της σχέσης σήμα/θόρυβος, την αλγεβρική άθροιση, την ενίσχυση και ανάλυση του σήματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  Για τη σωστή εφαρμογή της εξέτασης και τη σωστή ερμηνεία του αποτελέσματος, ο κλινικός πρέπει να γνωρίζει βασικά θέματα των ακουστικών προκλητών δυναμικών στη θεωρία και στη πράξη, όπως είναι οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, ο μηχανισμός και οι γεννήτριες περιοχές παραγωγής, τα είδη και οι παράμετροι της μέτρησης, οι αρχές λήψης και καταγραφής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη και καταγραφή, τα κριτήρια ανάλυσης της κυματομορφής, τα φυσιολογικά δεδομένα και τα παθολογικά ευρήματα των ακουστικών προκλητών δυναμικών.

  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES, ABR)

  Είναι η μέθοδος με τη πιο διαδεδομένη εφαρμογή στη διαγνωστική ακουολογία. Στα 40 χρόνια κλινικής εφαρμογής, η μέθοδος ABR αξιολογήθηκε ότι έχει μεγάλη κλινική διαγνωστική αξία, διαθέτουσα μεγάλη ευαισθησία (>90%) και ειδικότητα (>80%) στην εκτίμηση περιφερικών και κεντρικών ακουστικών βλαβών. Θεωρείται ως η “gold standard” μέθοδος ανιχνευτικής και διαγνωστικής εξέτασης του ακουστικού συστήματος, σε νεογνά και μικρά παιδιά. Η μέθοδος συμβάλλει στη διάγνωση κοχλιακών και οπισθοκοχλιακών βλαβών, της ακουστικής νευροπάθειας, στην αξιολόγηση ασθενών για κοχλιακή εμφύτευση.