Παθήσεις

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ


    Η εξέταση της ακουστικής διάκρισης της ομιλίας είναι σημαντική για την εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας των παιδιών. Το ενδιαφέρον, όσον αφορά την εξέταση της διακριτικής ικανότητας της ομιλίας στο μικρό παιδί, έχει αυξηθεί με την εφαρμογή των κοχλιακών εμφυτεύσεων. H εκτίμηση του ομιλητικού ουδού, σε παιδιά με αμφίπλευρη μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα, είναι σημαντική για την πρόβλεψη της απόδοσης των συμβατικών ακουστικών βαρηκοΐας και του κοχλιακού εμφυτεύματος. Με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για τη χορήγηση του ομιλητικού υλικού και την ειδική απόκριση του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο της γλωσσικής του ικανότητας. Είναι ευνόητο ότι οι ομιλητικές δοκιμασίες διαφέρουν ως προς την εθνική γλώσσα κάθε χώρας.

    Εξέταση συνεργασίας (Co-operative test)

    Η κλασσική εξέταση της διακριτικής ικανότητας της ομιλίας σε παιδιά άνω των 18 μηνών περιγράφηκε πρώτα από τους Ewing & Ewing (1944). Το παιδί εκτελεί απλά ομιλητικά παραγγέλματα που δίνει ο εξεταστής, όπως «δώσε το στη μαμά», «δώσε το στο μπαμπά», «βάλτο στο κουτί», με διάφορα αντικείμενα και απλά παιγνίδια.
    Ένα παιδί που δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία και περιεργάζεται με το βλέμμα τη μητέρα του ή άλλα πρόσωπα και δεν προσέχει, όταν του ομιλεί ο εξεταστής, δείχνει ότι είναι βαρήκοο.
    Ένα παιδί που δεν συνεργάζεται και δε συμμετέχει στην εξέταση- παιγνίδι, μπορεί να έχει μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα ή κώφωση ή πρόβλημα επικοινωνίας, λόγω αυτισμού ή εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Η διαφορική διάγνωση βασίζεται στις πληροφορίες του ιστορικού, στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού, στην εμπειρία του εξεταστή. Δεν είναι σπάνια η εσφαλμένη διάγνωση ενός παιδιού που δεν επικοινωνεί, ότι είναι κωφό, ενώ είναι αυτιστικό και το αντίστροφο.