Παθήσεις

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ


    Τι είναι η Παιγνιοακουομετρία (Play audiometry);

    Η απλή τονική ακουομετρία εκτελείται σε παιδιά ηλικίας > 2.5 ετών που έχουν καλή ψυχοκινητική ανάπτυξη και μπορούν να εκτελούν οδηγίες και να συνεργάζονται στην εξέταση που γίνεται υπό τύπο παιγνιδιού.

    Περιγραφή της τεχνικής

    Η εκτέλεση της τεχνικής βασίζεται στα εξαρτημένα ακουστικά αντανακλαστικά. Το μικρό παιδί εκπαιδεύεται σχετικά εύκολα να εκτελεί την οδηγία του εξεταστή, να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση, όταν ακούει τον ήχο, είτε σε συνθήκη ελεύθερου πεδίου, είτε με χρήση ακουστικών στη τονική ακουομετρία.
    Η εξέταση, όταν εκτελείται σωστά, δε διαφέρει από την εξέταση της τονικής ακουομετρίας, για την εκτίμηση του ακουστικού ουδού. Το αξιόπιστο αποτέλεσμα εξαρτάται από την σωστή αντίληψη και διάθεση συνεργασίας του παιδιού και την εμπειρία και προσοχή του εξεταστή. Μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να απαντούν με ένα «ναι» ή με κίνηση της κεφαλής, όταν ακούν τον ήχο. Άλλα παιδιά, αντιστρέφουν μόνα τους την απάντηση στον ήχο και αντί να απαντούν με «ναι», απαντούν με «όχι». Ο έμπειρος εξεταστής αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα αν το παιδί μπορεί να συνεργασθεί στην εξέταση. Στην παιγνιοακουομετρία, το κρίσιμο στοιχείο για τη σωστή εκτίμηση του ακουστικού ουδού είναι η σωστή αξιολόγηση των απαντήσεων του παιδιού. Συχνά το παιδί κάνει κίνηση λόγω εθισμού, δηλαδή απαντά χωρίς τη χορήγηση ήχου. Είναι σημαντικό το παιδί να είναι σε εγρήγορση και ετοιμότητα απάντησης, ώστε να ανταποκρίνεται σωστά. Η εξέταση δεν πρέπει να διαρκεί πολύ χρόνο, για να μη προκαλεί κόπωση και απόσπαση της προσοχής. Παιδιά ηλικίας > 2,5 ετών, δίχως ψυχοκινητικά ή νοητικά προβλήματα, συνεργάζονται άριστα στην εξέταση με την οποία λαμβάνεται ένα αξιόπιστο τονικό ακουόγραμμα.