Παθήσεις

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ


  Τι είναι η Ρινοπλαστική;

  Η ρινοπλαστική είναι από τις πλέον συχνές επεμβάσεις και καταφεύγουν σε αυτή άντρες και γυναίκες. Θεωρείται δε επιτυχημένη όταν διορθώνει τόσο το ανατομικό όσο και το λειτουργικό πρόβλημα του ατόμου που υποβάλλεται σε αυτή.
  Πρόκειται για μια αισθητική ή επανορθωτική επέμβαση που αφορά το σχήμα της μύτης. Η ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει πολλές σοβαρές δυσμορφίες είτε είναι εκ γενετής είτε προέρχονται από τραυματισμό ή από προηγούμενες επεμβάσεις. Επίσης μπορεί να διορθώσει πολλά μικρά ή μεγάλα αισθητικά προβλήματα στο σχήμα της μύτης.
  Η μύτη βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου επηρεάζοντας την γενική εικόνα.Υπάρχουν σχήματα μύτης που δεν εφαρμόζουν αρμονικά στο σύνολο του προσώπου.Βελτιώνοντας την εικόνα της μύτης με την Ρινοπλαστική μπορούμε να αλλάξουμε κατά μεγάλο ποσοστό την εμφάνιση ενός ατόμου τονώνοντας με τον τρόπο αυτό την αυτοπεποίθησή του.Εκτός από την εξωτερική εμφάνιση κύριο μέλημα είναι η σωστή λειτουργία της μύτης-η σωστή αναπνοή.
  Με τη ρινοπλαστική η μύτη «πλάθεται» με σκοπό το πρόσωπο να αποκτήσει ισορροπία και αρμονία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μόνο ο ήβος της μύτης αν αφαιρεθεί, το πρόσωπο αποκτά μια όμορφη και συμμετρική εικόνα. Οι χόνδροι της μύτης, οι οποίοι σχηματίζουν τα ρουθούνια, μπορεί να τροποποιηθούν και να λεπτυνθούν ώστε να έχουμε ένα όμορφο σχήμα κορυφής της μύτης.
  Κάθε μύτη είναι μοναδική. Ωστόσο πρέπει να διατηρούνται πάντα βασικές αρχές και αναλογίες. Η ράχη, το οστέινο τμήμα της μύτης δεν πρέπει να εξαφανίζεται. Η φυσική σκίαση της μύτης από το έσω χείλος του φρυδιού έως την κορυφή πρέπει να διακρίνεται. Η ρινοχειλική γωνία δεν πρέπει να είναι πολύ αμβλεία ώστε τα ρουθούνια να μην φαίνονται ανασηκωμένα. Να μην υπάρχουν προεξοχές, εξογκώματα και βαθουλώματα στην επιφάνεια της μύτης.

  Τι είναι η Λειτουργική Ρινοπλαστική;

  Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία διορθώνεται και το εσωτερικό της μύτης, ώστε να αποκαθίσταται και η ρινική δυσχέρεια, δηλ. το πρόβλημα της αναπνοής από τη μύτη. Έτσι, γίνεται ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή ή κογχοπλαστική όταν χρειάζεται, και στη συνέχεια ακολουθεί η αφαίρεση του ήβου (καμπούρας) της ράχης της μύτης, οι οστετομές, η διαμόρφωση της κορυφής της μύτης, οι τεχνικές συρραφής των κάτω πλαγίων χόνδρων που σχηματίζουν τα ρουθούνια και την κορυφή της μύτης.

  Η δουλειά της μύτης είναι η αναπνοή. Πρώτα κανείς εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και τότε αναλόγως προσαρμόζει και το μέγεθος της μύτης και των ρουθουνιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό σκελετό. Η μύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήμα και μέγεθος που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία. κυρίως, βέβαια, πρέπει να περνάει απαρατήρητη η όποια παρέμβαση έχει γίνει.

  Πώς γίνεται η επέμβαση της ρινοπλαστικής;

  Οι προσπελάσεις στη ρινοπλαστική είναι η κλειστή, η ανοικτή ρινοπλαστική και η τεχνική delivery.
  Η επέμβαση γίνεται με γενική νάρκωση ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται καθόλου. Πρόκειται για την πλέον ασφαλή διαδικασία για τον ασθενή.Το χειρουργείο της λειτουργικής ρινοπλαστικής συνήθως γίνεται με την τεχνική της κλειστής ρινοπλαστικής, οπότε και όλες οι τομές γίνονται στο εσωτερικό της μύτης και δεν είναι καθόλου ορατές. Σε περιπτώσεις (κυρίως επανεπεμβάσεων ) που μπορεί να απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί ανοικτού τύπου προσπέλαση, γίνεται μία τομή στην περιοχή της στυλίδας η οποία όμως μετεγχειρητικά “σβήνει” και δεν είναι ορατή.